EWALDSPLACE is per 01-01-2020 gestop met haar activiteiten